Fatigue

Fatigue

Fatigue kjennetegnes ved utmattelse og mangel på overskudd. Personer med fatigue kan bli utmattet av selv små mentale- eller fysiske anstrengelser. Fatigue rammer så mange som 50-70% av personer som har ervervet hjerneskade. Alvorlighetsgraden kan variere fra helt milde plager til at en pasient er nærmest sengeliggende til enhver tid. Det er viktig å kartlegge og ta hensyn til problemet. 

Fatigue er ofte mer fremtredende etter at pasienten er kommet hjem fra sykehuset. Dette kan forklares av flere faktorer, blant annet fordi sykehuset har et skjermet miljø og stiller færre krav til mental og fysisk aktivitet enn det dagliglivet gjør. Ofte forventes det at pasienten skal være omsorgsperson og bidra i husholdningen, noe som kan medføre store vansker for mange. Fatigue er ofte en direkte årsak til at det er krevende å bli værende i jobb.

Figur som sitter på bakken, holder seg til hodet.
Illustrasjon: Pixabay

Fatigue kan deles inn i primær og sekundær fatigue.

Helsepersonell bør informere pasienter og pårørende om konsekvenser av fatigue. På sykehuset er pasientene i et skjermet miljø, og det er viktig å trappe opp aktivitetsnivået gradvis. Noen vil ha behov for hjelp til energiøkonomisering og aktivitetstilpasning etter utskrivelse. Ofte vil familie og venner ønske å besøke pasienten tidlig etter hjemkomst, men det anbefales at besøksmengde og -lengde begrenses for å unngå overstimulering/utmattelse. 

 • – manglende energi til å delta i ulike aktiviteter
 • – overfølsomhet for lys, lyd og lukt
 • – nedsatt stresstoleranse
 • – uforutsigbarhet – utmattelsen oppstår plutselig og aktiviteter må avbrytes
 • – stort behov for søvn og hvile
 • – planlegg ukens aktiviteter på forhånd.
 • – ta pauser etter krevende aktiviteter.
 • – planlegg hviletider i løpet av dagen.
 • – legg krevende aktiviteter til tidspunkt energien er best.
 • – del opp krevende aktiviteter i mindre deloppgaver.
 • – be om hjelp til aktiviteter.
 • – prioriter lystbetonte aktiviteter.
 • – tilrettelegging i arbeid