Innsikt

Innsikt

Pasienter som er innlagt på sykehus etter ervervet hjerneskade kan ha redusert innsikt i egen situasjon. De bortforklarer ofte aktiviteter som oppleves vanskelige på sykehuset med at de er i ukjente omgivelser, føler seg sliten og stress med å bli observert. Disse forklaringene kan stemme og vanskene kan være forbigående, men kan også vedvare når pasientene utskrives/kommer hjem. Struktur og rammer på sykehuset kan maskere kognitive vansker, og disse kan bli mer fremtredende når pasienten kommer hjem og møter kravene fra hverdagslivet. Det er viktig å samtale med pårørende for å avdekke eventuelle utfordringer, og om de opplever at pasienten har endret seg. Dersom det mistenkes endringer i kognisjon eller personlighet bør fastlege kontaktes for oppfølging og eventuell henvisning til nevropsykolog. 

Et barn som ser inn gjennom et vindu.
Illustrasjon: Colourbox

Melissa Birkeland forteller om redusert evne til å gjenkjenne hva hun trengte hjelp til etter gjennomgått SAB.