Oppmerksomhet

Oppmerksomhet

Oppmerksomhet er en prosess der noe informasjon filtreres ut og annen informasjon blir valgt for videre prosessering. Filteret har vi for å unngå overstimulering da hjernen ikke har kapasitet til å prosessere all informasjon den mottar.

Bildet viser en trakt som filtrerer ut informasjon.