Eksekutive vansker

Eksekutive vansker

Ved en hjerneskade kan reguleringsfunksjonene svikte og personens informasjonsprosessering kan bære preg av manglende fleksibilitet. Atferdsmønsteret styres i økende grad av ytre stimuli fremfor indre kontroll. Pasienten kan ha normal intelligens, men har vansker med å utnytte sine kognitive ressurser.

Ulike kombinasjoner av reguleringsvansker kan oppstå ut fra hvor i hjernen skaden er, skadeomfang og andre personlige og miljømessige faktorer.

Skrivebord med mye rot.

Noen konsekvenser kan være: 

 • redusert evne til planlegging, problemløsning, igangsetting og strukturering av aktiviteter
 • problemer med å konsentrere seg over tid og om mer enn en ting av gangen
 • vansker med å få oversikt over komplekse situasjoner og med å tilpasse seg uforutsette hendelser og endrede krav i hverdagen
 • nedsatt dømmekraft, nedsatt impulskontroll og begrenset innsikt
 • at korttidshukommelsen eller arbeidsminnet påvirkes grunnet redusert evne til strukturering av informasjon
 • kognitiv rigiditet (ensporet tankegang og manglende evne til å finne alternative løsninger på en oppgave)
 • reguleringsvansker som ofte medfører sosiale utfordringer da pasienten kan vise atferd som ikke er passende i situasjonen
 

Svikt i reguleringsfunksjoner kan påvirke menneskets evne til å lære seg nye ferdigheter, løse problemer i hverdagen, leve et uavhengig liv og fungere sosialt, i jobb eller på skole.

Andre konsekvenser kan være:

En kan se overdrevne reaksjoner som:

 • – irritasjon/sinne
 • – overdreven glede
 • – upassende latter
 • – overdreven tristhet
 • – pasienten kan gjøre upassende tilnærmelser rettet mot personell, venner og familie
 • – venter ikke på tur i samtale eller avbryter samtalepartner
 • – assosierer (vansker med å holde tråden i samtalen)
 • – overdreven snakking
 • – kommer med upassende kommentarer
 • – går ut i trafikken uten å se seg for
 • – bruker penger ukritisk
 • – vanskelig å finne naturlig handlingsrekkefølge
 • – vansker med å følge en oppskrift
 • – rot i tingene sine
 • – vansker med å starte med en aktivitet/oppgave uten ytre hjelp
 • – En bevegelse eller handling gjentas flere ganger uten at dette er hensiktsmessig. Pasienten «henger seg fast» i bevegelsen og ikke greier å skifte over til neste bevegelse eller trinn i en utførelse.
 • – Persevererende tankegang eller verbal perseverering, der en sitter fast i et tankemønster eller sier det samme gjentatte ganger uten å klare å skifte fokus.
 • – Vansker med å skifte mellom pågående aktiviteter. Eksempelvis kan en vite at en har en avtale, men klarer ikke å avslutte nåværende aktivitet.
 • – Pasienten forstår ikke, eller tar ikke hensyn til egne utfordringer.
 • – Pasienten kan bli voldelig mot personer rundt seg og/eller ødelegge ting.

Animasjonen viser reguleringsvansker der en person deler informasjon som ikke skulle deles høyt og i en upassende setting.