Oppfølgingstilbud i spesialisthelsetjenesten

Oppfølgingstilbud i spesialisthelsetjenesten

Etter sykehusoppholdet vil mange ha behov for videre oppfølging. Helse Nord har avtaler med private rehabiliteringsinstitusjoner for oppfølgingstilbud til pasienter med ervervet hjerneskade som trenger primær-/sekundær rehabilitering. Pasienter med kognitive vansker kan henvises lærings- og mestringstilbud/senfaserehabilitering.

Mann som holder foredrag.
Illustrasjon: Colourbox

ART Tromsø tilbyr lærings- og mestringskurs for personer med milde til moderate kognitive vansker etter ervervet hjerneskade, og kurs til deres pårørende. Dette er et regionalt tilbud for Helse Nord og arrangeres to ganger årlig. Pasient/pårørende kan henvises fra fastlege etter at det har gått ett år etter skade. Du kan lese mer om kursene her for pasient og pårørende.

Sunnaas sykehus har et senfasetilbud til mennesker med kognitive følgevirkninger etter brått oppstått hjerneskade på bakgrunn av ervervet hjerneskade. Tilbudet er for mennesker som kan delta aktivt i en rehabiliteringsprosess både gjennom individuelle rehabiliteringstimer, egenarbeid og gruppebehandling. Det må være påvist hjerneskade ved bildediagnostikk (CT/MR) eventuelt supplert med nevropsykologisk utredning før henvisning.

Målsettingen med rehabiliteringsoppholdet er å bidra til at pasient og pårørende mestrer den nye hverdagen så godt som mulig, og at de i størst mulig grad kan gjenoppta en aktiv hverdag i henhold til egne verdier. Dette søkes oppnådd gjennom aktiv og målrettet rehabilitering ut fra pasientens mål og aktuelle kognitive vansker. Tilrettelegging av miljø, tilegning av kognitive strategier/ferdigheter og bruk av kognitive hjelpemidler vil også være en del av vurderingen. 

Melissa Birkeland beskriver behov for standardisert rehabiliteringsforløp. 

Merethe Lønnum beskriver viktigheten av kurs om pårørenderollen og likepersonsarbeid.