Sosial kommunikasjon

Sosial kommunikasjon

Sosial kommunikasjon er grunnlaget for samhandling og det å høre til i et sosialt fellesskap. 

Denne delen av kommunikasjonen er avhengig av kognitive funksjoner som blant annet oppmerksomhet, hukommelse og reguleringsfunksjoner.

To figurer som står og snakker. Puslespillbrikker over som passer inn i hverandre.