Case sosial kommunikasjon

Case sosial kommunikasjon

Bjørn, 28 år, pådro seg traumatisk hodeskade i en bilulykke for tre måneder siden. Han er nå innlagt ved en rehabiliteringsinstitusjon. Han har hatt god motorisk fremgang og er selvstendig i P-ADL. Han er veldig kontaktsøkende mot personalet og går for nær ved samtale. Han gjentar seg selv mye og har vanskelig for å holde tråden i samtalen. Når han skal fortelle noe tar det lang tid for ham å komme til poenget, og han blir stående lenge i den andres intimsone. Dersom personen han snakker med forsøker å ta et skritt tilbake følger Bjørn etter.

Ung mann.