Oppmerksomhetsvansker

Oppmerksomhetsvansker

Oppmerksomhetsvansker er en vanlig følge av hjerneskade. Det skyldes at oppmerksomhetsnettverkene er fordelt i store deler av hjernen og er derfor sårbare for skade. Vanskene kan ha ulike konsekvenser for hverdagslig fungering avhengig av hvilke funksjoner som er rammet. Vanskene kan også påvirke andre funksjoner som hukommelse og eksekutiv funksjon.

Hjernenettverk.

Ved nedsatt oppmerksomhet kan personen ha vansker med å:

  • være orientert om tid, sted og egen situasjon
  • gjøre flere ting samtidig
  • filtere vekk irrelevant informasjon
  • holde fokus, og personen blir dermed lett distrahert
  • få med seg det som blir sagt, og personen trenger lengre tid for å ta til seg og respondere på informasjon som blir gitt
Bilder viser informasjon som går igjennom et filter som ikke filterer ut informasjon, men sender alt videre.