Kognitiv funksjon

Kognitiv funksjon

Kognitive funksjoner er de mentale prosessene som har betydning for erkjennelse, tenkning og kunnskapstilegnelse.

Noen vanlige kognitive funksjoner er oppmerksomhet, hukommelse, eksekutive funksjoner (reguleringsfunksjoner), visuell kognisjon og språk.

Alle kognitive funksjoner fungerer i sammenheng med hverandre. Det er sjeldent kun ett område som rammes av en hjerneskade. En skade kan gi svikt i en eller flere funksjoner.

Dette kurset fokuserer på kognitiv rehabilitering av de vanligste kognitive utfallene.

Bildet viser silhuetten av en person hvor det mangler noen puslespillbrikker. Brikkene er plassert rundt på bildet.