Rom-retningsvansker

Rom-retningsvansker

Vansker med rom- og retningsoppfatning skjer oftest etter skader på høyre side av hjernen. Dette medfører problemer med presis oppfattelse av form, størrelse og rom- og retningsforhold. 

Problemene kan også være tilstede når en er hjemme i kjente omgivelser. Noen ganger kan det oppstå problemer både med enkle og komplekse konstruksjoner, andre ganger bare med komplekse konstruksjoner.

Bakrunn
Illustrasjon: Lars Lauvik

Eksempler på rom-retningsvansker kan være:

  • Pasienten kan ha problemer med å beregne avstand. Dette kan vise seg ved at personen ikke klarer å gripe glasset som står på bordet eller heller kaffen utenfor koppen. De som har slike problemer, kan sette seg helt eller delvis utenfor stolen.
  • Vanskeligheter med å bevege seg i rommet, finne frem og å lese kart. Vansker med å kjenne seg igjen i nabolaget.
  • Vansker med å oppfatte et klesplagg som en tredimensjonal struktur. Dette gjør at en enkel oppgave som å ta på seg en genser blir vanskelig fordi en ikke oppfatter hva som er foran og bak på plagget og hvor åpningene til ermene er.
  • Problemer med relasjoner mellom objekter kan vise seg for eksempel ved at de ikke klarer å sette sammen delene på en kaffetrakter selv om denne er kjent fra før.
  • At en ikke lenger ved hjelp av synet kan forstå hva som er den skarpe siden på en kniv.
  • Vansker med å samordne synsinntrykk og motorikk. Dette kan gi problemer med skriftutforming, med å tegne og å sette sammen ting som for eksempel møbler.
  • Vansker med å oppfatte forholdet mellom egen kropp og rommet omkring, kroppsdelenes innbyrdes forhold og det å holde styr på høyre og venstre.

Mann som kler på seg genseren feil. 

Mann som ikke klarer å gripe en kopp fordi han ikke klarer å bedømme avstanden.