Tiltak

Tiltak

Det foreligger ingen dokumentasjon som gir grunnlag for spesifikke anbefalinger med hensyn til tiltak/intervensjoner for behandling av agnosi. Hovedfokus bør derfor være på kompenserende tiltak, men ulike treningsaktiviteter kan forsøkes. Innsikt er viktig for å kunne forklare pasienten hvordan vanskene har sammenheng med skaden, noe som igjen kan minske usikkerhet og bidra til å utvikle strategier i behandlingen.

Mann som sitter i rullestol, uklare mennesker står i bakgrunnen.
  • – Forskjellige objekter gjenkjennes lettest i deres naturlige omgivelser (for eksempel gjenkjennes såpe og tannkrem lettest på badet).
  • – Tilrettelegge aktiviteten slik at bestemte stimuli forsterkes, for eksempel føre hendene opp til ansiktet for å kontrollere barberingen.
  • – Dersom pasienten har vansker med å kjenne igjen lyd, kan visuelle stimuli som for eksempel lys ved ringeklokken forsøkes.
  • – Når pasienten har vansker med å kjenne igjen gjenstander ved hjelp av synet, kan han/hun lære seg strategier for hvilken form han/hun skal se etter og deretter kontrollere med taktil sans (for eksempel lære seg å kjenne igjen form og farge til ulike objekt).
  • – Dersom pasienten har taktil agnosi, kan han/hun benytte synet for å gjenkjenne gjenstander.
  • – Ved vansker med å kjenne igjen ansikter, lær pasienten å fokusere på ansiktets mest særegne egenskaper for å gjenkjenne personer.