Case apraksi

Case apraksi

Henning, 70 år, har hatt et venstresidig hjerneinfarkt. Når Henning sitter ved vasken og skal stelle seg, observerer pleier at han har vansker med å skru på vannkranen. Han vasker seg ikke i ansiktet, men vasker seg raskt under begge armene. Ved påføring av deodorant fører han denne opp mot munnen istedenfor under armene. Når han skal kle på t-skjorten blir han sittende og vende på skjorten gjentatte ganger, uten å kle den på seg. Når Henning skal smøre på maten observerer pleier at han holder kniven med et unaturlig grep og at han forsøker å dele brødskiven med den butte enden av kniven.

Mann ca 70 år.