Hva er eksekutiv funksjon?

Hva er eksekutiv funksjon?

Eksekutive funksjoner, også kalt reguleringsfunksjoner, er evnen til å ha viljestyrt kontroll over tanker, følelser og atferd. Denne kontrollen skyldes mange, utstrakte og samarbeidende hjernenettverk hvor hovedsenteret sitter i frontallappene. Derfor kan reguleringsvansker oppstå nesten uavhengig av skadelokalisasjon og er en vanlig konsekvens etter hjerneskade. Reguleringsfunksjonene styrer hvordan, og hvor effektivt en benytter de andre kognitive funksjonene.

Reguleringsfunksjoner er ofte beskrevet som evnen til å:

  • tilpasse atferd til kravene som ligger i en oppgave
  • ignorere konkurrerende og irrelevant informasjon
  • hemme upassende og vanemessige reaksjonsmønstre
  • kunne holde tilbake noe vi har lyst til for å oppnå et større mål lengre frem i tid
  • muliggjøre målrettet tenkning og atferd

I videoen får barn en marshmellow servert på et fat foran dem. De får beskjed om at de kan spise den, men at om de venter til den voksne returnerer til rommet uten å ha spist den, vil de få en til.