Kognitiv rehabilitering

En samling av ulike personer med ulik alder, etnisitet og funksjon.
Illustrasjon: VectorStock.com/artist

Kognitiv rehabilitering

Kognitiv rehabilitering er en prosess hvor mennesker med hjerneskader arbeider sammen med helsepersonell for å lette eller forbedre kognitive vansker forårsaket av nevrologisk sykdom eller skade.

Kognitiv rehabilitering kan være trening, kompensering, energiøkonomisering og generell ivaretakelse.

Hensikten med kognitiv rehabilitering er å bedre pasientens:

  • opplevelse av trygghet
  • daglig fungering
  • selvstendighet
  • livskvalitet

Kognitive rehabiliteringstiltak bør ta hensyn til: 

Personlighet, interesser, mestringsevner, alder, yrkessituasjon, kultur, mm. Hvem er denne personen?

Hvilke utfall og symptomer har pasienten?

Det er viktig å ta hensyn til hvor pasienten befinner seg i rehabiliteringsforløpet.

I tidlig eller subakutt fase (første seks måneder) er det sentralt å understøtte spontan bedring. Kort tid etter skaden vil en del ferdigheter som har gått tapt, komme tilbake. Denne utviklingen er mest uttalt de første ukene, men den kan noen ganger pågå over lengre tid. Forskning viser at tidlig og aktiv rehabilitering øker sjansene for å gjenvinne tapte funksjoner.