Hukommelsesvansker

Hukommelsesvansker

Mange med ervervede hjerneskader får vansker med hukommelsen. Dette kan skyldes skade i selve hukommelsessenteret eller oftest ved endringer i øvrige kognitive prosesser.

Personen kan være mer sliten enn tidligere, ha nedsatt konsentrasjon og oppmerksomhet, eller ha vansker med reguleringsfunksjoner. Dette vil gi utfordringer med å ta inn ny informasjon. Av denne grunn kan personer med oppmerksomhetsvansker rapportere at de har vansker med hukommelsen. Derfor er det viktig med grundig utredning av nevropsykolog for å finne årsaken til vanskene.

Profil av tenkende mann, spørsmålstegn i luften.

Redusert hukommelse kan gi vansker med

 • En rekke av dagliglivets aktiviteter som:
   • – å skru av plater/kaffetrakter
   • – å betale regninger
   • – å huske beskjeder
   • – å huske navn på folk en møter
   • – å huske hvor en har vært og hva en har gjort, og hvor en har lagt noe
   • – å huske avtaler, bursdager og lignende
 • Å huske ting som har skjedd etter skadetidspunktet
 • Konfabulering
   • – Det vil si at en person «husker» noe som ikke er reelt, men uten at personen har intensjon om å lyve. Personen kan rapportere levende og troverdig om «minner» selv om de er fabrikkerte.