Afasi

Afasi

Afasi er svikt i evnen til å bruke og forstå ord, selv om både musklene som deltar i talefunksjonen og nerveforsyningen til disse musklene er intakt.

Praktiske konsekvenser

Avhengig av hvilket område i hjernen som er skadet vil det kunne oppstå forskjellige former for afasi. Noe forenklet kan en skille mellom to hovedtyper, men disse kan ofte oppstå samtidig:

  • Ekspressiv afasi
    • Ved ekspressiv afasi vil pasienten ha problemer med å finne ord, og talen blir ofte langsom og anstrengt. Setningene blir enkle og mange ord blir utelatt eller brukt feil. Denne typen afasi forekommer spesielt hvis det er det fremre språkområdet i hjernen (Brocas område, blått felt på bildet) som er skadet. Dette området er spesielt viktig for å kunne planlegge tale. Hos pasienter med skader i Brocas område kan språkforståelsen være tilnærmet intakt, men evnen til å uttrykke seg er svekket.
Bilde som illustrerer språkområdene i hjernen
Illustrasjon: Håvard Hegdal
  • Impressiv afasi
    • Ved impressiv afasi har pasienten problemer med å forstå de ordene han hører eller leser. Pasienten kan ha en flytende tale, men innholdet i talen har ofte liten mening. Denne typen afasi ses spesielt ved skader i det bakre språkområdet (Wernickes område, rødt felt på bildet).

Store vansker i alle deler av språket kalles global afasi. Dette kjennetegnes av ikke-flytende talepreg og store utfall innenfor alle språkets områder. Spontantalen er meget sparsom og ofte redusert til noen få ord som «ja» og «nei», stereotype ytringer eller uforståelige lydkombinasjoner. Pasienten har store problemer med språkforståelsen. Dette gjør at pasienten vil ha problemer både med å finne de riktige ordene i tillegg til å forstå ord og setninger.

For å skille mellom de ulike typene afasi, tale- og oralapraksi og dysartri bør pasienten kartlegges av logoped. 

To menn som ikke forstår hverandre.
Illustrasjon: Colourbox