Pårørendearbeid

Pårørendearbeid

Pårørende er en viktig ressurs i rehabiliteringsprosessen. De kan bidra med verdifull informasjon om hvem pasienten var før skaden og om de opplever noen endringer, og er ofte pasientens viktigste støttespillere. Å være pårørende kan ha mange positive, og noen negative sider. Pårørende kan oppleve både mestring og glede, men også stress, helsesvikt og utmattelse.

Lege informerer pasient og pårørende.
Illustrasjon: Colourbox

Merethe Lønnum forteller om sine opplevelser som pårørende etter at ektemannen gjennomgikk hjerneslag.