Tiltak

Tiltak

Deltakelse og trening i daglige hverdagsaktiviteter er viktig for gradvis bedring av apraksi.

Mann som lager mat.
Illustrasjon: Colourbox
 • – Gi god forklaring på vanskene til pasienten og pårørende.
 • – Tilrettelegg omgivelsene ved å ha det ryddig med minst mulig ting fremme.
 • – Ha kjent personale rundt pasienten.
 • – Ha faste rutiner for daglige gjøremål. 
 • – Sikre omgivelsene slik at pasienten ikke kan skade seg.
 • – La pasienten gjøre ting slik han/hun er vant med fra tidligere, som for eksempel å vaske seg i ansiktet med hendene istedenfor ved bruk av vaskeklut eller koke kaffe på kjele istedenfor å bruke kaffetrakter.
 • – Tren i enkle, kjente daglige aktiviteter som er viktig for pasienten.
 • – Tren i relevant kontekst.
 • – Lag en skriftlig handlingsplan for hvordan aktiviteten skal utføres. ADL-plan sørger for at alle som hjelper pasienten gjør det likt og det stilles samme krav til pasienten hver gang.
 • – Del opp aktiviteten. Vurder om pasienten skal trene på enkelte sekvenser og tydeliggjør dette i ADL-planen.
 • – Bruk prinsipper fra feilfri læring– Pasienten skal gjøre minst mulig feil.
 • – Tilrettelegg aktiviteter, for eksempel bør kun hårbørsten være tilgjengelig når pasienten skal børste håret.
 • – Gi konkrete instruksjoner.
 • – Det bør være minst mulig «utenomsnakk» under utførelsen.
 • – Gi pasienten kort, positiv feedback når aktiviteten utføres riktig.
 • – Sett av god tid.
 • – Tren på det samme flere ganger (repetisjon øker innlæringen).

Strategiene nedenfor er forslag som kan prøves ut. Pasientens team må vurdere hvilke strategier som skal benyttes.

 • Visualisering
   • – Prøv om det kan hjelpe pasienten å tenke igjennom handlingen før den skal utføres.
   • – Be pasienten om å skrive ned de ulike sekvensene i en handling for senere å kunne bruke dette som en oppskrift ved gjennomføring. Det kan også være nyttig å lese høyt fra denne underveis mens pasienten utfører oppgaven. 
   • – Forsøk å ta bilder av de ulike handlingssekvensene for så å bruke bildene som en oppskrift. 
 • Imitasjon
   • – Vis oppgaven istedenfor å gi verbal instruksjon. Vis hvordan å gre håret, pusse tenner, bruke bestikk og lignende. Be pasienten om å imitere handlingen.
 • Guide til riktig bevegelse
   • – Led pasienten fysisk til riktig bevegelse. Dette gir pasienten stimulering og erfaring i riktig aktivitetsutførelse. Noen ganger er det kun behov for å lede pasienten til igangsetting av oppgaven.
 • Verbale eller taktile cues/hint
   • – Gi pasienten verbal instruksjon underveis i handlingen. Del oppgaven i mindre deler og gi instruksjon for én deloppgave av gangen. 
   • – Gi pasienten taktile cues/hint ved utførelse av handling. Dette kan for eksempel gjøres ved å gi et kort trykk ved armhulen når pasienten skal påføre deodorant eller trykk lett på kinnet når pasienten skal vaske ansiktet.