Tiltak

Tiltak

Selv om kommunikasjonen alltid vil være forskjellig fra person til person, finnes det noen generelle råd. Rådene kan virke enkle, men å gjennomføre disse i kommunikasjon med afasirammede krever en aktiv og bevisst holdning.

To som står å snakker, mange spørsmålstegn i luften mellom dem.
  • – Sett av mer tid enn du gjør til mennesker uten afasi. Ta pauser og gi den afasirammede tid til å svare.
  • – Snakk rolig med normalt tonefall.
  • – Snakk direkte til den afasirammede og ha blikkontakt.
  • – Bruk korte og konkrete setninger. Snakk enkelt, men ikke barnslig.
  • – Del lange budskap inn i flere korte setninger.
  • – En bør understreke det en snakker om ved å bruke kroppsspråk, gester og andre hjelpemidler.
  • – For noen kan det være en støtte at personell/pårørende skriver setninger eller nøkkelord samtidig som de snakker. Bruk stor og tydelig skrift. Alternativt kan en tegne eller bruke bilder.
  • – Se etter signal som viser at den afasirammede har forstått det som er sagt.
  • – Gjenta budskapet flere ganger hvis nødvendig. Prøv å si det på en annen måte dersom pasienten ikke forstår.
  • – Oppmuntre den afasirammede til å bruke kroppsspråk og non-verbal kommunikasjon (gester, skrive, tegne, peke, hjelpemidler osv). Husk at dette for de fleste er uvant. Det føles mer naturlig å gjøre det dersom vi bruker slik kommunikasjon i samtalen.

– Logopeden vil kunne gi pasienten språkoppgaver som skal stimulere til språklig gjenopptrening. 

Melissa Birkeland beskriver endringer i hvordan hun ble møtt i sosiale situasjoner etter gjennomgått subarachniodalblødning (SAB).