Kartlegging

Kartlegging

Alt personell rundt pasienten må være oppmerksom på kognitive utfall. Det er viktig å innhente bakgrunnsinformasjon fra pårørende om pasienten, og om de har observert endringer i atferd og funksjon etter skaden.

Nasjonale retningslinjer for hjerneslag anbefaler at alle pasienter bør observeres og kartlegges for eventuelle kognitive vansker. I tidlig fase anbefales enkel kartlegging med standardiserte og normerte tester, kombinert med systematisk observasjon i daglige aktiviteter. Slike kartlegginger skal utføres av personell med kompetanse på kognitive vansker og på aktuelle kartleggingsverktøy.

Figur som holder et stort forstørrelsesglass foran seg.

Ved mistanke om kognitive vansker bør henvisning til nevropsykolog vurderes. En full kognitiv vurdering utført av nevropsykolog er sjelden aktuelt tidlig i rehabiliteringsforløpet, men kan være aktuelt når pasienten er i en mer stabil fase. Dette er spesielt viktig dersom pasienten skal tilbake til arbeid, utdanning og ved vurdering om pasienten oppfyller helsekravene for førerkort.