Neglekt

Neglekt

Neglekt er redusert oppmerksomhet mot egen kropp eller rommet på den ene siden, vanligvis venstre. Alle former for stimuli som berøring, lyder, bevegelser og sanseinntrykk kan bli oversett. Pasienter med neglekt er ofte ikke klar over egne vansker. Neglekt forekommer oftest ved skade i høyre hjernehalvdel.

Hva er neglekt?

Det finnes flere typer neglekt, vanligst er kroppsneglekt og visuell neglekt. Disse kan forekomme samtidig.

 • Kroppsneglekt
   • – Pasienten neglisjerer den ene siden av kroppen.
  •  
 • Visuell neglekt
   • – Pasienten neglisjerer, eller har sviktende evne til å oppfatte stimuli som befinner seg på den ene siden av synfeltet.
  •  
Neglekttest hvor pasienten skal kopiere figurer. Denne illustrasjonen viser hvordan pasientene utelater venstre side av tegningene.
Neglekt forekommer i alle grader, fra ganske lett uoppmerksomhet mot en side som bare avsløres ved nevropsykologiske tester, til total neglisjering. Neglekt bør avgrenses fra synsfeltutfall (homonym hemianopsi) og halvsidig redusert berøringssans, selv om begge deler kan forekomme samtidig. Ved isolert neglekt har pasienten normalt synsfelt og normal berøringssans når disse sansene testes på ordinær måte med ett stimulus av gangen. Når pasienten eksponeres for flere stimuli samtidig, er han tilbøyelig til systematisk å overse stimuli på venstre side. Pasientene vil oftest ikke være oppmerksom på at de mangler deler av integreringen av sanseinntrykk og det kan være utfordrende for dem å huske å benytte kompensatoriske strategier.
 

Symptomer på neglekt forbedres ofte betraktelig den første tiden etter skaden og i noen tilfeller forsvinner de helt. Vedvarende neglekt kan medføre alvorlige funksjonelle begrensninger.

Praktiske eksempler ved neglekt:

 • Kroppsneglekt:
   • – Pasienten kan sette eller legge seg på sin affiserte arm eller klemme hånden i eikene på rullestolhjulet.
   • – Pasienten kan kollidere med gjenstander i korridoren eller i dørkarmen.
   • – Pasienten trekker klærne bare delvis på seg på affisert side eller kan for eksempel ta på seg bare én sokk og én sko og tro han er ferdig påkledd.
   • – Pasienten kan barbere kun halve ansiktet.
 • Visuell neglekt:
   • – Pasienten finner ikke gjenstander som er plassert i den ene siden av synsfeltet.
   • – Pasienten finner bare maten på den ene siden av tallerkenen.
   • – Pasienten støter lett borti møbler og dørkarmer.
   • – Pasienten finner ikke begynnelsen av setningene når han skal lese.
   • – Skrive- og tegneoppgaver blir ufullstendige og ofte bare fullført på høyre side.
Bakrunn
Illustrasjon: Max Green Ekelin

Mann som triller rullestolen inn i dørkarmen gjentatte ganger. 

Mann som tar av seg jakken kun på den ene siden.