Hopp til innholdet

Kognitive vansker

Innføring i kognitiv funksjon, praktiske konsekvenser og tiltak ved kognitive vansker

Målgruppe
Målgruppen for dette nettkurset er alle fagansatte i somatisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Kurset er tilgjengelig for alle som vil benytte seg av tilbudet – også for de som ikke er i målgruppen.

Formål
Formålet med kurset er å gi en innføring i kognitiv funksjon, praktiske konsekvenser og tiltak ved kognitive vansker etter ervervet hjerneskade. De første fem modulene fokuserer på primærrehabilitering/den første tiden etter skade. Den siste modulen fokuserer på overgangen fra sykehuset til hjemmet.

Kurset vil være tilgjengelig til enhver tid, og er bygd opp slik at det også kan benyttes som oppslagsverk.

Kompetansetrappa – kompetanseprogram for somatisk rehabilitering i Helse Nord
Dette kurset er første steget i mer omfattende undervisning i temaet. Kommende undervisninger kan bestå av forelesninger, praktisk undervisning og/eller erfaringssamlinger, og er foreløpig forbeholdt målgruppen.

Praktisk informasjon om gjennomføring av nettkurset
Hver modul i kurset kan gjennomføres enkeltvis. I teksten vil du finne lenker som leder til sider med tilleggsinformasjon. Dette er for for de som ønsker utdypende kunnskap om temaet. Disse sidene er utskriftsvennlige. Lenker til DocMap vil kun være tilgjengelige for brukere på Helse Nord sitt nettverk.

Tidsbruk: Gjennomføring av modul 1-6, inkludert kursprøve beregnes til 4-5 timer.

Kursprøve – praktisk informasjon for målgruppen

  • – Kursprøven er tilgjengelig for ansatte i Helse Nord RHF og ligger under fanen «Kursprøve».
  • – Hvis du er blitt tildelt kursprøven som et krav i Kompetansemodulen så vil kravet automatisk bli markert som godkjent når kursprøve er bestått.

 

Kurset er laget av  

Jonas Ellingsen

Jonas Ellingsen
Psykolog, uteksaminert fra UiT i 2017. Han er under spesialisering i nevropsykologi, og er ansatt ved rehabiliteringsmedisinsk sengepost, UNN Tromsø.

Hilde Røkenes

Hilde Røkenes
Spesialergoterapeut, uteksaminert fra UiT i 2010, og har master i flerfaglig helsevitenskap fra 2017. Hun har jobbet med rehabilitering siden 2010, og er ansatt ved rehabiliteringsmedisinsk sengepost, UNN Tromsø.

Nina Pedersen
Spesialfysioterapeut, uteksaminert fra UiT i 2005, og er spesialisert i nevrologisk fysioterapi. Hun har jobbet med rehabilitering siden 2006, og er ansatt ved rehabiliteringsmedisinsk sengepost, UNN Tromsø.

Laila Konstanse Bjørnslett
Sykepleier, uteksaminert fra høgskolen i Hedmark i 1997. Hun har jobbet med rehabilitering siden 2004, og er ansatt ved rehabiliteringsmedisinsk sengepost, UNN Tromsø fra 2014.


Prosjektledelse
Regional kompetanseseksjon for somatisk rehabilitering, Rehabiliteringsavdeling, UNN HF.

Teknisk utforming
Helsekompetanse.

Kontakt
Kompetansetrappa@unn.no

Takk til spesialister i klinisk nevropsykologi Mari Løkholm og Trude Kiil for faglig veiledning. En takk rettes også til UiT Norges arktiske universitet for lån av videoer.

Kurset ble publisert 2020/2021 og skal revideres 2024.

Kursprøve besvares elektronisk. For å få tilgang til kursprøve må du være ansatt i Helse Nord RHF og pålogget en datamaskin i Helse Nords nettverk.
Når du har bestått kursprøve gis du tilgang til å skrive ut ditt kursbevis. 

Til kursprøve >>>

Avdeling for Rehabilitering, SSR Stavern (2006). Metodebok for tiltak i kognitiv rehabilitering Avdeling for Rehabilitering SSR Stavern

Brodal, P. (2009) Sentralnevervesystemet (4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget

Cicerone, K. D., Goldin, Y., Ganci, K., Rosenbaum, A., Wethe, J. V., Langenbahn, D. M., … & Trexler, L. (2019). Evidence-based cognitive rehabilitation: systematic review of the literature from 2009 through 2014. Archives of physical medicine and rehabilitation100(8), 1515-1533.

Fladby, T. Andersson, S & Gjerstad, L (red). (2012) Nevropsykiatri Metoder og kliniske perspektiver. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag

Haskins, E. C., Cicerone, K. D., & Trexler, L. E. (2012). Cognitive rehabilitation manual: Translating evidence-based recommendations into practice. Reston, VA: ACRM Publishing.

Helsedirektoratet (2010). Hjerneslag- Nasjonale faglige retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag .

Hestad, K. A., & Egeland, J. (2010). Klinisk Nevropsykologi: Undersøkelse Av Voksne Pasienter. Trondheim: Tapir.

Kristensen, H.K & Nielsen, G.E. (2011). Ergoterapi og hjerneskade. København: Munksgaard Danmark

Prosjekt Kunnskapsdialog / Ergoterapiavdelingen / Lærings- og mestringssenteret (LMS)

(2009). Den slagrammede og de usynlige vanskene – en veileder for alle som omgås slagrammede.

Sunnaas sykehus (2017). Klinisk veileder og retningslinjer for kognitiv rehabilitering på Sunnaas sykehus HF. Oslo: Sunnaas sykehus

Stubberud, J (2016) Fra FUNN TIL TILTAK helt konkret. Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening 18, 32-33.

Wilson, B.A. (2002). Towards a comprehensive model of neuropsychological rehabilitation. Neuropsychological Rehabilitation, 12, 97-110.

Wilson B.A. (1999) Case studies in Neuropsychological Rehabilitation. New York: Oxford University Press.

Wilson, B. A., Gracey, F., Evans, J. J., & Bateman, A. (2009). Neuropsychological rehabilitation: Theory, models, therapy and outcome. Cambridge University Press.

Winson, R., Wilson, B. A., & Bateman, A. (Eds.). (2016). The brain injury rehabilitation workbook. Guilford Publications.

Ørbo, M. C. (2016). Resuscitate the heart and remember the brain. A prospective observational study of cognitive outcome after Out-of-Hospital Cardiac arrest.

E-læringskurs

Afasiforbudet: Afasi.

Kompetansetrappa: Synsvansker. 

Sunnaas sykehus: E- læring kognitiv rehabilitering 

Tromsø kommune: E-læring kognitive vansker 

Andre aktuelle nettsider

Afasiforbundet

Helsebiblioteket, fagprosedyre apraksi

Hjelpemidler kognisjon

LHL

Sunnaas sykehus