Apraksi

Apraksi

Apraksi er nedsatt evne til å utføre en viljestyrt og målrettet handling, selv om en kan ha intakt muskelstyrke og sensibilitet.

Hva er apraksi?

Apraksi kan deles inn på flere måter:

  • Ideasjonell apraksi skyldes ofte skader i frontallappen. Pasienten mangler «idéen» for å kunne planlegge og gjennomføre en handling. Redskaper kan ofte bli brukt feil og pasienten utfører handlinger i feil rekkefølge.
  • Ideomotorisk apraksi kan oppstå ved skader i midtre del av frontal- eller i parietallappene. Pasienten har en klar «idé» om hva redskapet skal brukes til, men klarer ikke å få kroppen til å utføre korrekt eller koordinert handling. Bevegelser som tidligere var automatiserte, kan nå kreve store anstrengelser eller utføres på en klossete og lite hensiktsmessig måte.
  • Tale-og oralapraksi kan oppstå ved skader i venstre hjernehalvdel. Oralapraksi opptrer ofte sammen med taleapraksi og gir seg uttrykk i manglende evne til å imitere eller viljestyre bevegelser med munn-, ansikt- og pustemuskulatur. Dette gir redusert evne til å utføre viljestyrte og målrettede bevegelser uten at det skyldes pareser eller koordinasjonsvansker.
Mann som holder en kasserolle og ser forvirret ut.
Illustrasjon: Colourbox

 

Praktiske konsekvenser

  • Pasienter med ideasjonell apraksi har problemer med å vite hvordan de skal bruke redskaper. De kan for eksempel børste håret med tannbørsten eller smøre brød med gaffelen. De kan føre deodoranten opp til munnen istedenfor under armen. Handlinger kan gjøres i feil rekkefølge eller pasienten utelater deler av handlingssekvensene.
  • Pasienter med ideomotorisk apraksi kan ofte bruke feil grep eller ha vansker med å skifte grep på en gjenstand. De kan ha problemer med å kneppe knapper, knyte skolisser eller reise/sette seg på kommando. Pasienter med ideomotorisk apraksi har ofte vansker med å etterligne bevegelser.
  • Pasienter med apraksi kan ha tendens til perseverasjon, som vil si en gjentakelse av samme bevegelse flere ganger.
  • Taleapraksi fører til strev med å uttale språklyder, og det oppstår ofte lydforvekslinger. Det er viktig å være klar over at taleapraksi kan opptre sammen med afasi og dermed redusere evnen til å forstå det andre seier. 

Mann som benytter tannbørste for å gre håret. 

Mann som forsøker å benytte skje for å spise brødskive.