Hva er sosiale kommunikasjonsvansker?

Hva er sosiale kommunikasjonsvansker?

Sosiale kommunikasjonsvansker innebærer utfordringer med forståelse, tale, lesing, skriving, samtaleferdighet og sosial kompetanse. Disse kommer som følge av kognitive vansker og omfatter ikke afasi.

En som prater til en annen via ropert.