Overgangen fra sykehuset til hjemmet

Overgangen fra sykehuset til hjemmet

Denne modulen omhandler vansker som ofte blir mer fremtredende ved hjemkomst, og hvordan sykehuset kan bidra til en smidig overgang ved utskrivelse. Under innleggelse bør kognitiv funksjon kartlegges, og relevant informasjon om eventuelle utfordringer gis til pasient og pårørende. Videre skal det etableres tidlig kontakt med kommunen for vellykket overføring.

Pasient i rullestol som ledes av pleier.
Illustrasjon: Colourbox

Melissa Birkeland gjennomgikk subarachnoidalblødning (SAB) i 2015. Hun er gift og har to barn. Hun forteller i denne modulen om sine opplevelser etter det aktuelle.