Hukommelse

Hukommelse

Hukommelse er evnen til å lagre og gjenkalle informasjon, tidligere erfaringer og innlærte ferdigheter. Hukommelse handler om å bevare inntrykk, erfaringer, kunnskaper og ferdigheter over kortere og lengre tid. 

Et hode med en bryter som slås på.