Hva er oppmerksomhet?

Hva er oppmerksomhet?

Det finnes ulike nivå av oppmerksomhet. Disse er:

Evnen til å fokusere blikket på et objekt.

Evnen til å opprettholde oppmerksomheten over lengre tid i stille omgivelser. For eksempel: lese pensum på lesesal, følge med på et tv-program, forbli fokusert på det du gjør selv om det ikke er interessant.

Evnen til å være oppmerksom på et bestemt stimuli og overse andre stimuli. Eksempelvis lytte til foreleser med annen støy i rommet og ignorere eller filtrere vekk distraksjoner slik at du kan konsentrere deg om det som er viktig.

Evnen til å flytte oppmerksomheten fra en oppgave til en annen når det er hensiktsmessig. For eksempel å skifte oppmerksomheten mellom å lage middag og å hjelpe til med lekser.

Evnen til å konsentrere seg om flere ting samtidig. For eksempel ta imot flere beskjeder samtidig, eller å lytte til kameraten din mens du sjekker bussruten. 

All aktivitet krever en viss grad av oppmerksomhet og konsentrasjon. Graden avhenger blant annet av aktivitetens vanskelighetsgrad, om aktiviteten er kjent og personenes dagsform. Når aktiviteten er kjent (automatisert) kan vi normalt gjøre flere ting samtidig. De ulike typene av oppmerksomhet blir gravis vanskeligere i takt med kompleksiteten i oppgaven.

Videoen viser evne til selektiv oppmerksomhet ved hjelp av koppespill. 

Mentalt tempo

En annen del av oppmerksomhet er mentalt tempo. Dette er den tiden vi trenger for å oppfatte og respondere på informasjon, altså hvor effektivt vi tenker. Nedsatt tempo er svært typisk for mennesker med alle typer hjerneskader. Når informasjon presenteres hurtig eller over lang tid, henger pasienten ofte ikke med. Dermed går informasjon tapt og det blir vanskelig å få overblikk over en situasjon. Det kan også være vanskelig å fungere i sosiale situasjoner med mange tilstede og når mange snakker samtidig. En trenger lengre tid på oppgaver og oppgavene oppleves mer krevende.

Speedometer