Eksekutiv funksjon

Eksekutiv funksjon

Eksekutive funksjoner er de kognitive ferdighetene som er nødvendig for kompleks målrettet atferd og tilpasning til endringer og krav fra omgivelsene (kognitiv fleksibilitet).

Eksekutive funksjoner involverer evnen til å planlegge og forutse fremtidige konsekvenser, å styre oppmerksomhetsressurser for å møte kravene som stilles ved hendelser som ikke er rutinepreget, og hvor det er behov endring og korrigering underveis.

Dame som ammer, snakker i telefon, stryker klær og har hund og katt som springer rundt seg.