Praktiske konsekvenser

Praktiske konsekvenser

Ulike kognitive utfall kan føre til sosiale kommunikasjonsvansker. Hvilke type utfordringer pasienten har kan variere ut fra skadelokalisasjon og omfang.

Ved nedsatt oppmerksomhet kan pasienten:

 • ha vansker med å holde fokus på samtalen
 • ha vansker med å få med seg det som blir sagt
 • trenge lengre tid for å ta til seg og respondere på informasjon som blir gitt
Miskommunikasjon.
Illustrasjon: Colourbox

Ved hukommelsesvansker kan pasienten ha vansker med:

 • å huske beskjeder
 • å huske det en har sagt og gjentar seg selv
 • å holde tråden i samtalen

 

Ved reguleringsvansker kan pasienten ha vansker med:

 • struktur og evne til planlegging i en samtale
 • impulskontroll og streve med turtaking
 • å holde seg til tema underveis i en samtale
 • å tenke gjennom det en skal si og dermed være upassende i settingen
 • å sette sammen en historie fra begynnelse til slutt
 • å komme til poenget

Animasjonen viser sosiale kommunikasjonsvansker hvor en person viser nedsatt impulskontroll og mangel på turtaking, samt vansker med å holde seg til tema. I tillegg går personen for nær den hun samtaler med.