Agnosi

Agnosi

Agnosi er manglende evne til å tolke og forstå sanseinntrykk på tross av en normal sansefunksjon. Agnosi skyldes en skade eller sykdom i de delene av hjernebarken som ligger ved siden av de primære sanseområdende.

Det finnes flere typer agnosi, blant annet:

 • Visuell agnosi
   • – Pasienten har normalt syn og kan beskrive detaljene i et bilde, men skjønner likevel ikke hva det forestiller. Han/hun kan ikke identifisere gjenstander ved hjelp av synet.
 • Taktil agnosi
   • – Pasienten har normal berøringssans, men klarer ikke å identifisere kjente gjenstander ved bare berøring.
 • Auditiv eller akustisk agnosi
   • – Pasienten kan ikke identifisere karakteristiske lyder. Han/hun kan høre lyd, men klarer ikke å forstå meningsinnholdet (knytte lyd og gjenstand sammen). 
 • Prosopagnosi
   • – Pasienten er ikke i stand til å gjenkjenne ansikter.
  •  
Bilde som demonstrerer agnosi. En står å ser på en katt og tenker det er en hund, en stryker et pinnsvin og tror det er en katt og en hører en bombe og tror det er en telefon.