Rom-retning

Rom-retning

Rom-retning er evnen til å sette sammen deler til en helhet og å utføre handlinger i rommet. Mye av det vi gjør i det daglige er avhengig av at vi kan forholde oss til det romlige, som avstandsbedømmelse samt oppfattelse av form og størrelse.

Skilt med himmelretninger.