Emosjonelle vansker

Emosjonelle vansker

En stor andel av de med ervervet hjerneskade utvikler emosjonelle vansker. Minst 1/3 av de som overlever slag utvikler depresjon- eller angstlidelser. 1/3 av pasienter med traumatisk hjerneskade rapporteres å ha emosjonelle vansker mellom seks måneder og ett år etter skade, og flere av disse utvikler to eller flere emosjonelle vansker hvor depresjon og angst er de vanligste. Emosjonelle vansker er assosiert med større funksjonsfall etter slag i tillegg til økt omsorgsbelastning.

For mer informasjon om emosjonelle vansker, se her.

For å hjelpe pasientene bør helsepersonell undersøke hvilke tilbud som finnes i kommunen, slik at pasientene kan få hjelp til støttesamtaler og for å ha meningsfulle aktiviteter i hverdagen. 

Figur med skremmende skygge.
Illustrasjon: Colourbox