Visuell kognisjon

Visuell kognisjon

Visuelle funksjoner handler om hvordan vi forstår, husker og bruker den sanseinformasjonen som kommer fra synet.

Hjerneskade kan føre til endringer i synsfunksjon. Dette kan skyldes endring i visuell kognisjon eller andre synsforstyrrelser. Ved endringer i visuell kognisjon kan en ha vanskeligheter med å tolke sanseinformasjonen som kommer fra synet, spesielt sammensatte synsinntrykk. Dette kan arte seg på ulikt vis og kan føre til svekkelse av blant annet: orienteringsfunksjon, forståelse av rom og retning, evne til deltakelse i aktiviteter, lesefunksjon og gjenkjennelse av personer og gjenstander.

Briller som ligger på et noteark. Uklart bilde.

Det er viktig å sjekke om det foreligger synsforstyrrelser hos pasienten. Det kan oppstå skader i muskulaturen som styrer øyet eller i synsbanene som gir synsfeltsutfallDenne differensialdiagnostiske undersøkelsen kan utføres av øyelege, optiker eller ortoptist. En synspedagog vil også kunne følge opp pasienter med synsfeltutfall.

For mer informasjon, se eget kurs om synsvansker.