Tiltak

Tiltak

Deltakelse og trening i daglige hverdagsaktiviteter er viktig for gradvis bedring av neglekt.

Sykepleier som støtter eldre dame på venstre side.
Illustrasjon: Colourbox
  • – Henvend deg mest mulig til pasienten fra den siden som lett overses, men vurder alltid nøye om dette er best i situasjonen. Dersom pasienten har total neglekt må en søke oppmerksomheten til han/henne først og deretter bevege seg gradvis mot den siden som neglisjeres. Dette gjentas om pasienten mister fokus.
  • – Møbler rommet slik at den siden som neglisjeres vender ut i rommet.
  • – Bruk synsinntrykk, lyder og objekter for å lede oppmerksomheten over på den siden som blir oversett.
  • – Gi berøring og stimuler til aktiv bevegelse i den kroppshalvdelen som ignoreres. Pasienten bør oppfordres til å bevege sin affiserte arm så mye som mulig.
  • – Gjør pasienten oppmerksom på problemene i praktiske situasjoner når dette er naturlig. Prøv så skånsomt som mulig å gi ham innsikt i egen situasjon.
  • – Bruk gjerne et stort speil som pasienten kan se seg selv i. Det kan da være lettere å oppdage om klærne ikke sitter ordentlig på.
  • – Prøv markering med farge, som for eksempel rød kant på spisebrikken eller rød strek i margen slik at pasienten kan få hjelp til å rette oppmerksomheten mot venstre. Instruer pasienten til å starte ved den røde streken hver gang.
  • – Sørg for å sikre affisert arm og ben mot skader. Bruk eventuelt hemiarmlene eller rullestolbord m/sklisikkert underlag for å unngå at armen glir ned, og/eller eikebeskyttelse på rullestolhjulet. Sikre omgivelsene med tiltak slik at pasienten ikke skader seg.

– For å trene visuell skanning anbefales bruk av Kognitiv rehabiliteringsmanual fra ACRM. Manualen gir en grundig forklaring på hvordan treningen skal gjennomføres og inneholder test-oppgaver og trenings-oppgaver. Manualen gir også innføring i skannetrening ved hjelp av fyrtårnsteknikk.