Senvansker

Senvansker

De kognitive vanskene pasientene opplever i subakutt fase kan være forbigående, bedres eller vedvare. Noen kognitive vansker kan være utfordrende å avdekke på sykehuset og vil først bli fremtredende når pasientene har kommet hjem og møter kravene fra hverdagslivet. Pasientene kan blant annet oppleve vansker med å huske, strukturere hverdagen, mestre daglige rutiner og ha vansker i sosiale situasjoner.

Forskning viser at pasienter og pårørende opplever overgangen fra sykehuset til hjemmet som spesielt vanskelig. Pasientene har i liten grad lært hvordan de skal håndtere den nye situasjonen når de kommer hjem. De vet lite om hvordan vanskene innvirker på roller, oppgaver, rutiner og utfordringer i dagliglivet.

Mann med spørsmålstegn over seg.
Illustrasjon: Colourbox

Pasienter med kognitiv svikt kan ha vansker med å overføre strategier de har lært på sykehuset til hjemmemiljøet, og trenger ofte hjelp til å etablere rutiner hjemme.

Pårørende beskriver manglende kunnskap om kognitive-, emosjonelle- og relasjonelle vansker, og ønsker mer informasjon om hvordan de skal håndtere dette. Pasienter og pårørende savner ofte profesjonell hjelp til å finne gode løsninger på ulike praktiske og sosiale utfordringer i sin nye hverdag. Helsepersonell har en viktig rolle i å styrke pasienten og familien til å mestre dagliglivet utenfor sykehuset.

Melissa Birkeland forteller om sine senvansker etter gjennomgått SAB. 

Merethe Lønnum forteller om vanskene ektemannen hadde etter gjennomgått hjerneslag.