Case eksekutiv funksjon

Case eksekutiv funksjon

Kristoffer, 24 år, var i en fallulykke hvor han pådro seg traumatisk subarachnoidalblødning for 1 måned siden. Han er i dag overført til rehabiliteringsinstitusjon. Han har parese i høyre sides ekstremiteter, og har ustødig gange. Det er rapportert om at han er motorisk urolig og har klatret over sengehesten og falt ved flere anledninger. Han er ikke orientert for tid, sted og egen situasjon. Han har lav stresstoleranse og blir agitert når han ikke mestrer ulike oppgaver. Han kommer også med upassende seksuelle kommentarer til kvinner.

Han var tidligere en sjenert mann og beskrevet som høflig og pliktoppfyllende. Han har vært meget interessert i film og TV.

Ung mann.

Case oppmerksomhet og hukommelse

Ola, 27 år, fikk en moderat traumatisk hodeskade i en bilulykke for 1 år siden. Han hadde god fysisk fremgang etter skaden, men slet med å komme tilbake til jusstudiet grunnet kognitiv svikt. Ola klarte å huske det han hadde lest når det var rolig rundt ham. Det var imidlertid vanskelig å følge med på forelesninger og han ble lett forstyrret av medelevene. I kollokviegruppen var det vanskelig å følge med når flere snakket samtidig.

Ung mann som sitter i en sofa og noterer i en bok.